Elbirtoklás kisokos: a közös tulajdon elbirtoklása ügyintézői szempontból

Ha kivárja az ember azt a 10-15 évet, az elbirtoklás remek módja a tulajdonszerzésnek. Mindazonáltal a közös tulajdon elbirtoklása során bőven merülhetnek fel problémák. Ezen problémák között említendő a tulajdonjog Földhivatal általi bejegyzésének processzusa. Hiába van lehetőség elektronikus ügyintézésre, jól tesszük, ha készítjük a türelmünket a számtalan bosszúságra. De miért van az, hogy mi állampolgárok ritkán vagyunk elégedettek a hivatali szolgáltatásokkal? Miért van az, hogy akár elbirtoklás, akár közös tulajdon elbirtoklása, akár más ügy miatt fordulunk a hivatalhoz, valószínűleg agylobot kapunk? Az alábbiakban ennek a kérdésnek nézünk utána.

Ügyintézői bizalmatlanság a hatékonyságjavító intézkedésekkel szemben

A közigazgatási szervezetek -- bürokratikus jellegüknél fogva -- szükségszerűen ellene vannak a változásnak, és ahol csak lehet, szabotálják az innovációkat. Nem véletlen, hogy az ügymenetek elektronizálására már számos próbálkozást láttunk. Azonban az „írott szó” ereje és a papír kézzelfoghatósága még mindig erősen tartja magát az ügyintézői állományban (is) Pld. az ügyintézők, ügykezelők hajlamosak kinyomtatni az elektronikusan beérkező dokumentumokat és papír alapon tárolni azokat. (Vagy kinyomtatni, papír alapon kezelni, majd szkennelni). A papír alapú hagyományos ügyintézéshez való ragaszkodás mögött több tényező áll.
  • Az „ösztönös” félelem a megszokottól való változástól (a biztosnak tűnő pozíció kockáztatása).
  • A feltételezhető egzisztenciális szorongás (ti. minden, ami elektronikus, munkahelyeket fenyeget, főleg, ha elbocsátások is tapasztalhatók).
  • Az e-ügyintézéshez szükséges kompetenciák vélt vagy valós hiánya.
  • Az e-ügyintézéssel járó átláthatóság növekedés (szigorúbb számonkérhetőség) stb.

Ügyintézői bizalmatlanság az ügyfelekkel szemben

Az ügyintézők akadékoskodási hajlamát tovább fokozza az ügyfeleikkel szembeni bizalmatlanságuk. Az ügyfelet sokszor „infantilizálják”; nem kis részt önnön szerepük igazolása céljából. Abból a tudatalatti félelemből fakadóan, hogy ha az ügyfél képes lenne a saját ügyét gördülékenyebben intézni, ő ülne az ügyintéző székében. És az e-ügyintézés tulajdonképpen ezt teszi. Általánosnak tekinthető ügyintézői körben az a felfogás, hogy az ügyfelet segíteni kell, fogni kell a kezét. Különben elakad és csak még több munkát ad.

Az elektronikus ügyintézés lehetőségének infrastrukturális akadályai

Evidens, hogy az elektronikus ügyintézés egyik oldalról („a hivatal” oldaláról) adott lehetősége nem szükségszerűen jelenti annak ügyféloldali automatikus igénybevételét is. (Legalábbis addig, míg a hagyományos, papíralapú intézés is választható opció). Különösen fontos tehát az a tényező, hogy a kérelmező ügyfélnek van-e lehetősége/képessége arra, hogy beadványát elektronikus úton terjessze elő.
Az online csatorna elérésének (internetpenetráció) lehetősége, és használatának képessége (digitális írástudás) nem tekinthető általánosnak az állampolgárok között. A Központi Statisztikai Hivatal kiadványa szerint a magyarországi internetelérés, noha az Uniós átlagot nem éri el, de folyamatos növekedést mutat. 2020-ban az internetelérés aránya az összes háztartáson belül 86%-os, ugyanakkor számottevő (14%-os) szórás mutatkozik a különböző fejlettségű régiók között.

Az elektronikus kompetenciák hiánya

Az sem mellékes, hogy az internetelérés adottságából nem feltétlenül következik az internet adta lehetőségek preferálása.  A magyar lakosság több mint egyharmada soha nem használja az internetet. De a viszonylag rendszeresen használók között is található egy – saját bevallásuk szerint is -- alacsony digitális készségekkel rendelkező számottevő méretű csoport.
Látni kell tehát, hogy a rendszeres internethasználat valószínűsíti, de nem feltétlenül jelenti az elektronikus ügyintézéshez szükséges összes képesség meglétét. Pl. a közösségi média rendszeres használata nem egyenlő az értő olvasás képességével. Vagyis hiába van valaki állandóan online, egy f tájékoztató értelmezése ugyanúgy okozhat számára problémát, mint annak, aki internet eléréssel sem rendelkezik.
Fontos, hogy az e-ügyintézés -- bármennyire is az ügyfelek igényeihez igazított – összetett, több lépésből álló, nem egyszeri művelet. Ügyfélkapus regisztrációt kíván, a visszajelzések folyamatos figyelését stb. igényli, Egy olyan attitűdöt (cselekvéses/érzelmi/kognitív viszonyulást), amelynek megléte egyes társadalmi csoportokban egyáltalán nem evidens.