Mi a startup Közép-Európában?

Avagy a startup jelentése egy német egyetemi példán keresztül bemutatva

 
A startup cég jelentése kapcsán sokan sokfélét mondanak, de ha itt Magyarországon akarjuk megválaszolni a startup jelentése kérdést, Németország a minta. A startup cég jelentése ugyanis némileg mást jelent Amerikában, mint Európában. Ezért most vigyázó szemünket a Mannheimi Egyetemre Németország és Európa egyik legjobb felsőoktatási intézményére vetjük. Megnézzük, hogy Baden-Württembergben a gyakorlat szintjén mi is a startup, miben áll egy startup cég jelentése. Megnézzük azt is, mivel támogatja az egyetem ezeket a vállalkozásokat.

Mi a startup ideális környezete?

 
A Mannheimi Egyetem (University of Mannheim, Universitat Mannheim) 1967-ben alapított állami kutatóegyetem Mannheim városában. Az egyetem fő „karakterét” a gazdasági és társadalomtudományi profil adja – képzések tartamát minden esetben erős üzleti/vállalkozói irányultságú tartalmak átadása jellemzi. Az intézmény a világ legjobb 100 egyeteme között szerepel a gazdasági/pénzügyi, az 50 legjobb között a politikatudományi képzések tekintetében. Üzleti/gazdasági képzéseit a világ 10 legjobbja között tartják számon – nem véletlen az „európai Harvard” megnevezés.
Az egyetem közvetlen környezetét – Mannheim városát – erős innovációs kultúra jellemzi. A 10 000 főre jutó szabadalmak száma az egyik legmagasabb a világ városai között. Az egyetem mélyen beágyazott a helyi és nemzetközi hálózatokba; az üzleti/gazdasági világgal való szoros kapcsolata kiemelkedő jelentőségű. Nem véltelen, hogy mind a várost, mind Rajna-Neckar régiót fejlett startup-kultúra jellemzi. Az intézmény számos segítő szolgáltatást nyújt azoknak, akik a kutatási eredményeiket a piacon kívánják kamatoztatni. Nézzük, melyek ezek.

A startup jelentése a Mannheimi Egyetem támogató gyakorlatai tükrében

 
A Mannheimi Innovációs és Vállalkozói Központ 2012-ben jött létre. A Központban jelenleg 8 fő kutató és PhD hallgató dolgozik.
A központ célja a „képesség kultúrájának megteremtése a Rajna-Neckar Régió virágzó startup kultúrájának fenntartása és fejlesztése érdekében”. A Központ tevékenységi köre három pilléren nyugszik. Vállalkozói képzési tevékenységen, startup támogatáson, és „a tanulást a tudáscserét, az innovációt a képessé tevést elősegítő inspiráló környezet” megteremtésén. A központ egymással szoros összefüggésben álló céljai a következők.

 • Segítség nyújtása a Mannheimi Egyetem körüli és a Rajna-Neckar Régió startup ökoszisztéma fenntartásához/fejlesztéséhez.

 • A korai szakaszban lévő vállalkozások ösztönzése visszajelzések biztosítása által.

 • Az egyetem hallgatóinak képzése.

 • A hallgatók számára annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy gyakorlati keretben tapasztalják meg a vállalkozói létet.

 • Támogatás nyújtása a hallgatók startup aspirációinak kiteljesítésében.

 • Platformot képezni a fiatal vállalkozók, a jövőbeli vállalkozók, a hallgatók, és a befektetők között.

 • Célzottan támogatni a startupokat iránymutatással, tanácsadással.

 • Gyorsítóként funkcionálva elősegíteni az új vállalkozások létrejöttét.

Mentori szolgáltatás

 
A Központ mentori szolgáltatásában az egyetem hallgatói/kutatói, valamint az egyetem alumnusai részesülhetnek. A szolgáltatást az Absolventum Mannheim szövetség végzi. A Mannheimi Egyetem alumnusait tömörítő szövetség 7000 tagja közül kerülnek ki a mentorok. A Központ által „nyújtott” mentori szolgáltatás tehát „kiszervezve” realizálódik. Mentornak bárki jelentkezhet, aki tagja a szövetségnek.
A mentorálásra jelentkező mentorjelöltek és a mentorált-jelöltek érdeklődésük/szükségleteik szerint kerülnek társításra. A mentori kapcsolat egy együttműködési megállapodás mindkét fél általi aláírásával veszi kezdetét. A dokumentumban meghatározzák a mentorálás kezdetének és végének dátumát. Továbbá a mentor a felsorolt mentorálási tartalmak és kommunikációs formák közül kiválasztja azokat, amelyeket relevánsak és megvalósíthatónak gondol. A választható tartalmak a következők.

 • hálózatok elérhetővé tétele, hálózatosodás;

 • bevezetés az üzleti/vállalati kultúrába;

 • szakmai és karriertervezés;

 • tanulmányi tanácsadás;

 • tézis-szupervízió;

 • gyakornoki pozíció keresése;

 • szeminárium/workshop részvétel;

 • bevezetés egy cég mindennapos működésébe;

 • társas és kommunikációs készségek fejlesztése;

 • vezetői képességek fejlesztése;

 • erősségek és gyengeségek azonosítása;

 • segítségnyújtás a tudományos karrier beindításában;

 • a munka és a szabadidő közti egyensúly megteremtése;

 • személyes ügyekben történő segítségnyújtás;

 • kulturális fejlesztés;

Látható tehát, hogy a mentorálás nem csak kifejezetten a vállalkozóvá válás/a kutatási eredmények piacosítását igyekszik támogatni. A rendszer a mentori tevékenységet a legszélesebb tevékenységi körben értelmezi. A szolgáltatás ezzel igen széleskörű támogatást jelent, aminek opcionális része a vállalkozás-indításban történő segítségnyújtás.